آژانس مسافرتی آسمان

گزارش لحظه‌ای پرواز های خروجی
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
پرواز کرد استانبول 05:43 04:55 PC513 Pegasus
پرواز کرد استانبول 05:46 05:10 TK873 TurkishAir
پرواز کرد دوبي 05:44 05:40 EK976 Emirates
آماده پرواز به موقع نجف 06:00 06:00 ZV3013 Zagros
در حال مسافرگيری به موقع استانبول 06:20 06:20 TK899 TurkishAir
پذيرش درب خروج به موقع دوسلدورف 06:40 06:40 W5100 Mahan
پذيرش درب خروج به موقع مونيخ 06:40 06:40 LH603/IR1603 Lufthansa
پذيرش درب خروج به موقع استانبول 06:50 06:50 W5112 Mahan
پذيرش مسافر به موقع اربيل 07:00 07:00 W51170 Mahan
پذيرش مسافر به موقع بمبئي 07:15 07:15 IR810 Iranair
پذيرش مسافر به موقع استانبول 07:30 07:30 IR719 Iranair
پذيرش مسافر به موقع استانبول 07:40 07:40 TK879 TurkishAir
پذيرش مسافر به موقع دوبي 08:00 08:00 W5061 Mahan
پذيرش مسافر به موقع آنکارا 08:00 08:00 W5118 Mahan
پذيرش مسافر به موقع استانبول 08:00 08:00 I35403 ATA
به موقع کلن 09:00 09:00 IR729 Iranair
به موقع پاريس 09:00 09:00 IR733 Iranair
لغو شد نجف 09:00 09:00 JI4803 Meraj
به موقع لندن 09:10 09:10 BA152 British
به موقع ميلان 09:20 09:20 IR751 Iranair
به موقع دوبي 09:30 09:30 QB2202 QeshmAir
به موقع نجف 09:30 09:30 EP584 Iran
به موقع نجف 09:30 09:30 IR3421 Iranair
به موقع نجف 10:00 10:00 IR3407 Iranair
به موقع دوبي 10:55 10:55 EK972 Emirates
به موقع دوحه 11:35 11:35 QR483 Qatar
به موقع دوبي 12:30 12:30 W5063 Mahan
به موقع کويت 12:45 12:45 KU514 Kuwait
به موقع استانبول 13:30 13:30 QB2215 QeshmAir
به موقع مزار شريف 13:30 13:30 RQ014 KAM
به موقع ايروان 13:30 13:30 W51150 Mahan
لغو شد باکو 13:40 13:40 W51130 Mahan
به موقع شارجه 14:30 14:30 G9202 Air
به موقع نجف 15:00 15:00 IR3405 Iranair

تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج ، خیابان خارک ، پلاک 60.

021-66704084

info@asemanta.com

021-66733345