آژانس مسافرتی آسمان

گزارش لحظه‌ای پرواز های خروجی
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
تاخير دارد پاريس 11:00 07:10 IR733 Iranair
پرواز کرد نجف 09:15 08:30 IR3413 Iranair
آماده پرواز به موقع لندن 09:00 09:00 IR711 Iranair
در حال مسافرگيری به موقع نجف 09:00 09:00 IR3407 Iranair
پذيرش درب خروج به موقع لندن 09:10 09:10 BA152 British
در حال مسافرگيری به موقع نجف 09:30 09:30 EP584 Iran
در حال مسافرگيری به موقع تفليس 09:30 09:30 HH7233 Taban
تاخير دارد دمشق 10:00 10:00 6Q562 Chamwings
پذيرش مسافر به موقع نجف 10:15 10:15 JI4803 Meraj
پذيرش مسافر به موقع دوبي 10:30 10:30 QB2202 QeshmAir
پذيرش مسافر به موقع دوبي 11:00 11:00 W5063 Mahan
پذيرش مسافر به موقع دوبي 11:40 11:40 EK972 Emirates
لغو شد نجف 12:00 12:00 HH7257 Taban
به موقع دوحه 12:45 12:45 QR483 Qatar
به موقع نجف 13:00 13:00 6N634 Al-Naser
لغو شد نجف 13:00 13:00 QB2217 QeshmAir
به موقع نجف 13:00 13:00 QB2219 QeshmAir
به موقع نجف 13:15 13:15 W51174 Mahan
به موقع نجف 13:30 13:30 QB2233 QeshmAir
به موقع آلماتي 13:55 13:55 KC252 AirAstana
لغو شد نجف 14:00 14:00 IR3403 Iranair
به موقع باکو 14:05 14:05 J28018 Azerbaijan

تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج ، خیابان خارک ، پلاک 60.

021-66704084

info@asemanta.com

021-66733345