آژانس مسافرتی آسمان

گزارش لحظه‌ای پرواز های ورودی
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
فرود آمد بغداد 04:31 20:20 IR3414 Iranair
بازرسی گمرک فرود آمد نجف 05:13 04:30 QB2298 QeshmAir
بازرسی گمرک فرود آمد دمشق 05:10 04:35 IR3484 Iranair
فرود آمد شانگهاي 04:25 04:50 W5076 Mahan
بازرسی گمرک فرود آمد دمشق 05:06 05:05 IR696 Iranair
بازرسی گذرنامه فرود آمد مونيخ 05:23 05:05 LH602/IR1602 Lufthansa
به زمين نشست فرود آمد 05:54 06:00 I35413 ATA
به موقع استانبول 06:10 06:10 TK878 TurkishAir
به موقع لندن 06:45 06:45 BA153 British
لغو شد استانبول 06:55 06:55 JI4804 Meraj
به موقع 07:30 07:30 JI4820 Meraj
به موقع دوبي 09:40 09:40 EK971 Emirates
به موقع دوحه 10:25 10:25 QR482 Qatar
به موقع اربيل 11:10 11:10 W51171 Mahan
به موقع کويت 11:45 11:45 KU513 Kuwait
به موقع مزار شريف 12:30 12:30 RQ013 KAM
به موقع نجف 13:30 13:30 EP585 Iranair
به موقع شارجه 13:50 13:50 G9201 Air
به موقع دوبي 14:00 14:00 W5060 Mahan
به موقع نجف 14:00 14:00 IR3406 Iranair
به موقع استانبول 14:15 14:15 TK870 TurkishAir
به موقع دوبي 14:35 14:35 FZ241 FlyDubai
به موقع دوبي 14:50 14:50 QB2203 QeshmAir
به موقع آنکارا 14:50 14:50 W5119 Mahan

تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج ، خیابان خارک ، پلاک 60.

021-66704084

info@asemanta.com

021-66733345