آژانس مسافرتی آسمان

گزارش لحظه‌ای پرواز های ورودی
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
تاخير دارد نجف 10:00 21:45 JI4802 Meraj
تاخير دارد دمشق 09:30 08:15 6Q561 Chamwings
به موقع دوبي 10:25 10:25 EK971 Emirates
به موقع باکو 10:25 10:25 J28017 Azerbaijan
به موقع ايروان 11:15 11:15 W51151 Mahan
به موقع دوحه 11:35 11:35 QR482 Qatar
به موقع نجف 12:00 12:00 6N633 Al-Naser
لغو شد ابوظبي 12:50 12:50 EY349 Etihad
به موقع آلماتي 12:55 12:55 KC251 AirAstana
به موقع تفليس 13:30 13:30 HH7234 Taban
به موقع نجف 13:30 13:30 EP585 Iran
به موقع بغداد 13:30 13:30 6N123 Al-Naser
به موقع استانبول 13:55 13:55 TK870 TurkishAir
به موقع دوبي 14:30 14:30 W5060 Mahan
به موقع آنکارا 14:50 14:50 W5119 Mahan
به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
به موقع بغداد 15:00 15:00 IA111 IraqiAirways
به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan

تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج ، خیابان خارک ، پلاک 60.

021-66704084

info@asemanta.com

021-66733345