آژانس مسافرتی آسمان

گزارش لحظه‌ای پرواز های ورودی
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
تاخير دارد نجف 20:10 15:00 IR3406 Iranair
فرود آمد باکو 16:43 15:50 I35416 ATA
فرود آمد بانکوک 16:29 16:30 W5050 Mahan
تاخير دارد پوکت 17:00 17:00 JF9820 Jet
بازرسی گذرنامه فرود آمد نجف 17:20 17:15 QB2294 QeshmAir
بازرسی گذرنامه فرود آمد مسقط 17:25 17:15 WY433 Oman
به زمين نشست فرود آمد کوالالامپور 17:40 17:20 W5082 Mahan
تاخير دارد نجف 20:00 17:30 HH7258 Taban
تاخير دارد نجف 18:45 17:30 IV7921 Caspian
بازرسی گذرنامه فرود آمد بغداد 17:32 17:30 ZV3014 Zagros
بازرسی گذرنامه فرود آمد وين 17:27 17:35 OS873 Austrian
تاخير دارد دوبي 20:00 18:00 EP521 Iran
به موقع تفليس 18:00 18:00 ZV3058 Zagros
به موقع نجف 18:00 18:00 Y97148 Kish
لغو شد کوالالامپور 18:10 18:10 IR815 Iranair
به موقع آدانا 18:30 18:30 KK510 Atlas
به موقع دوبي 18:30 18:30 W5062 Mahan
به موقع نجف 18:45 18:45 W51129 Mahan
به موقع دوبي 19:00 19:00 EK979 Emirates
به موقع موناستير 19:10 19:10 BJ4744 Nouvel
به موقع ايروان 19:15 19:15 RM723 Armenia
لغو شد نجف 20:00 20:00 IR3408 Iranair
لغو شد دوسلدورف 20:10 20:10 W5101 Mahan
به موقع سوچي 20:15 20:15 W51117 Mahan
به موقع بانکوک 20:35 20:35 TG527 Thai
به موقع پاريس 20:45 20:45 W5107 Mahan
به موقع وين 20:50 20:50 IR716 Iranair
به موقع فرانکفورت 21:10 21:10 IR720 Iranair
به موقع ايروان 21:25 21:25 EP551 Iran
به موقع بغداد 21:45 21:45 IR3416 Iranair
به موقع تفليس 21:50 21:50 I35449 ATA
به موقع استانبول 21:55 21:55 QB2214 QeshmAir
به موقع دوحه 22:20 22:20 QR498 Qatar
به موقع ارومچي 22:25 22:25 CZ6025 China
به موقع باکو 22:30 22:30 ZV3060 Zagros
به موقع آدانا 22:30 22:30 YB9822 BoraJet
به موقع دوبي 22:40 22:40 FZ8243 FlyDubai
به موقع بغداد 22:55 22:55 IR3414 Iranair
به موقع بغداد 23:00 23:00 ZV3008 Zagros
لغو شد موناستير 23:05 23:05 BJ4722 Nouvel
به موقع آدانا 23:15 23:15 8Q3701 Onur
به موقع آدانا 23:15 23:15 PC6210 Pegasus
به موقع آدانا 23:30 23:30 TI555 Tailwind
به موقع دوبي 23:30 23:30 EK977 Emirates
تاخير دارد آدانا 00:15 23:45 FH944 Freebird
به موقع دوبي 23:50 23:50 IR658 Iranair
به موقع آدانا 23:50 23:50 KK560 Atlas

تهران، خیابان انقلاب، چهارراه کالج ، خیابان خارک ، پلاک 60.

021-66704084

info@asemanta.com

021-66733345